Jak aditiva KM+ fungují

Výrobcem aditiv je společnost Biosurge Asia 

Webové stránky výrobce

 

"BioSurgeAsia se nachází v čele výzkumu dokonalého řešení k překonání těchto dvou souborů problémů a dosažení maximálního výkonu motoru. Zaměřujeme se na hodnotu, kterou nabízíme našim zákazníkům, stejně jako na udržitelnost životního prostředí. Řidiči dnes nekladou důraz pouze na lepší úspory paliva, ale na širokou škálu hodnot, jako je obnova a zlepšení výkonu motoru, čistší a hladší chod motoru, zlepšení zábavnosti, snížení nákladů na údržbu motoru a prodloužení životnosti motoru."

Z toho vyplývá příležitost pro nás vynalézat/vyvíjet:

  • Nástroje a řešení pro odstranění nahromaděných uhlíkových usazenin.
  • Řešení pro minimalizaci uhlíkových usazenin způsobených spalováním paliva.
  • Přísady, která chrání motor před opotřebením během servisního cyklu.
  • Úsporu paliva.

KM+ Advanced Fuel Additives atomizuje palivo, což vede k vytvoření menších kapek paliva s většími povrchy pro interakci s kyslíkem z ovzduší. To pomáhá optimalizovat spalování paliva a dokončit ho před náběhem pístu zpětně nahoru. 

Díky optimalizovanému spalování KM+ Advanced Fuel Additives zajistí, že všechny molekuly paliva jsou přeměněny na energii pro pohyb pístu dolů. Tím, že se spálí všechny molekuly paliva, nedochází k ztrátám neprohořených uhlovodíků, a pouze čisté emise jsou odváděny z spalovací komory do sacího potrubí.

 

Bez použití KM+4

 

 

S použitím KM+ 

1

Naše KM+ Advanced Fuel Additives jsou revolučním řešením pro optimalizaci spalování paliva a snížení emisí skleníkových plynů. Tato přísada atomizuje palivo, což znamená, že vznikají menší kapky s většími povrchy pro interakci s kyslíkem z ovzduší. To vede k efektivnějšímu spalování paliva a dokončení spalování ještě před tím, než píst vyrazí zpět nahoru. Tímto způsobem se zajišťuje, že všechny molekuly paliva jsou plně využity k vytvoření energie pro pohyb pístu, čímž eliminujeme ztráty neprohořených uhlovodíků a produkujeme pouze čisté emise zpětně do sacího potrubí.

 

 

2

Díky KM+ Advanced Fuel Additives je také zajištěna vyšší mazivost paliva, což kompenzuje problémy s mazivostí spojené se snížením obsahu síry v palivu. To znamená, že se snižuje opotřebení vstřikovačů paliva a prodlužuje se jejich životnost, což v konečném důsledku snižuje náklady na údržbu.

 

6

Náš produkt je navržen s ohledem na nejnovější ekologické normy, včetně snižování obsahu síry v palivu, které je klíčové pro ochranu životního prostředí. KM+ Advanced Fuel Additives přinášejí nejen úsporu paliva a zvýšenou výkonnost motoru díky optimalizovanému spalování, ale také pomáhají omezit emise skleníkových plynů a dalších škodlivin, což je důležité pro každého, kdo dbá na udržitelnost a ochranu planety.

Náš výrobek byl testován a potvrzen výrazně zlepšující mazivost nízkosírného paliva, což je klíčové pro zachování životnosti motoru a snižování nákladů na opravy. S KM+ Advanced Fuel Additives můžete očekávat nejen efektivnější provoz vozidla, ale také menší zatížení životního prostředí, což přispívá k udržitelné budoucnosti naší planety.